Oda van de Ostmark
Wilhelm III van Weimar
Otto van Weimar
Adele van Leuven
Kunegonde van Weimar
Adelheid van Weimar
Dedo II van Wettin
Adelheid van Wettin
Ernst von Österreich of Austriagenerations